THẠCH Đ

 

NGI TRƯỜNG TƯỞNG TƯỢNG
 

Một lũ si đấy
Đang chăn dắt bầy cừu
Si đầu đn no n
Dy xch si chia khẩu phần

Khẩu phần ny thiếu khng kh trong lnh
Khẩu phần ny hoang mang sự thật
Khẩu phần ny bp nghẹt cổ họng

Người lấy vầng trăng đối đầu với si
Rốt cuộc chỉ l tiếng rống be he

THẠCH Đ

 

 

 

art2all. net