THẠCH Đ


 

NHAN SẮC DNG SNG

 

Thi em một cht lng lnh
Cất ln như thể l thanh m đời
Ti nổi tri em nổi tri
Phận người bo bọt cuối trời nng ly

Cầm tay chẳng ni năng g
Coi như tri kỷ sau khi nt lng
Cuối ma nhan sắc dng sng
Rong ru đ cạn m khng tới bờ.
 

 

art2all. net