THẠCH ĐÀ

 

NÓI THƠ VỚI HOÀNG CẦM

 Ông đă gần tám mươi
Mà câu thơ c̣n lữa
Mối t́nh diêu bông lá
Đă thành huyền thoại xưa

Tiếng sấm báo hiệu mưa
Dẫu trời đang tạnh ráo
Giấc mơ thơ là ảo
Hay cuộc đời chiêm bao

Điếu thuốc uống cạn lữa
Ngă ngớn đêm vào ngày
Hoa tay không c̣n mấy
Riêng t́nh thơ vẫn say

Ông đọc thơ muộn ngày
Tôi nghe thơ muộn đêm
C̣n bao nhiêu trăn trở
Tâm sự trước ngọn đèn


Kỷ niệm gặp gỡ ở Quy Nhơn 1999
THẠCH ĐÀ

 

 

art2all.net