THẠCH ĐÀ

 

CHÚT TÂM T̀NH VỚI HÀN MẠC TỬ


Kỷ niệm 103 năm ngày sinh Hàn Mạc Tử

22/9/1912-22/9/2015
 

 

 
Đồi thi nhân một chiều tôi đến
Tử nằm đây bao người đẹp nơi đâu?
Trời sinh ra một loài thi sĩ
Nếm “đau thương” tỏ mặt can trường

Trăng ngà ngọc hay là trăng máu
Tử ói ra một vũng trăng đằm
Tiếng “đau thương” dưới trời rên rỉ
C̣n lại đời một giọng thơ ngân

Trời sinh ra một loài thi sĩ
Đóng đinh trên thập giá đời ḿnh
Tử đang nói hay là thơ đang nói ?
Trong cơi đời hay trong cơi vô minh


Sđ 4/10/2015

THẠCH ĐÀ
 

_________________

 

đau thương” : tên tập thơ Hàn Mạc Tử

 

 

art2all.net