THẠCH ĐÀ


 

VÔ DANH

 

Tôi chỉ là một người vô danh
Mang nỗi đau thân phận làm người
Hạ nhục nhân cách
Hạ nhục thói quen tốt đẹp
Sóng dư luận đời bủa vây tôi
Tôi ch́m ngập vào đa ngôn thác loạn
Tôi cố cân bằng niềm tin
Tôi đi trên dây với số phận
Hư không mây
Hư không gió
Hư không thành quả của tôi
Tôi như con ốc mang vỏ cứng
Che giấu yếu đuối bên trong
Tôi chỉ là một người vô danh
Mất hút và thành bụi


THẠCH ĐÀ
 


 

 

art2all. net