THẠCH Đ


 

CHM THƠ THẠCH Đ SỐ 1

 

VỚI PHT GIY NY
 

Từng ma đi qua c nghe gi mưa bo bng
Từng ngy qua đi c nghe thn tm hao gầy
Đời l nốt si
Đời l nốt la
D thanh m hay v ngn cũng cất ln lời ca

Từng giờ hằn học từng pht bực dọc
Thi hy quẵng đi nỗi lng nặng trĩu
Cười với pht giy ny
Cười với hiện tại thi

C người nhờ my mang đi
Một nh nhn v cảm


18/11/2014

 

 

~~oOo~~

 


MỘT KHC HẬU HIỆN ĐẠI


Ti đnh đu với sng
Sng quật ng người chưa biết bi bờ
Ti đnh đu với ma
Ma nhập vo tm hồn trống rỗng
Ti đnh đu với thơ
Ci na n thơ chường mặt
Ti xin lừa ti đấy ti ơi
Ti xin lừa ti đấy
Ti xin lừa ti
Ti xin lừa
Ti xin
Ti ...


20/11/2014


THẠCH Đ

 

 

 

art2all. net