THẠCH Đ

 

VNG ĐẤT HOANG TƯỞNG
 

Ầm bng đm
Nh nhem nh sng
Tiếng sng vỗ bờ ha tan tiếng chửi lộn
Đm đng im lặng băng nhm hnh thnh


Người a
Dy chuyền mơ hồ
Con xc xắc su mặt đỏ đen
Những con tu chất chồng giấy nợ
Người p phe
Bụi cay x
Đường hẹp te
Nhch từng bước một ra ngoi tương lai

THẠCH Đ

 

 

 

art2all. net