trang

thân trọng tuấn


 

bột gạo La-Khê

bước chân hoài niệm

điệp khúc t́nh tang

hoa bâng khuâng

mượt mà giọt nắng

tiếng ống sáo trâu

vạn xuân bến cũ

 

THƠ

ART2ALL.NET