THƠ VĂN
 

 
bch huyền chu ngọc bnh đặng lệ khnh oanh Canada quỳnh chi song nhị

 
thanh nh thiếu khanh  trm c mau trần kim đon tường vũ vĩnh lim 

 
         
  thi bạch vn v hương an    gp hương   

 

 

 

HOME