THƠ VĂN
 

 
chu ngọc bnh đặng lệ khnh thi bạch vn song nhị thanh nh

 
 
thiếu khanh trần kim đon tường vũ V Hương An oanh Canada

 
Bch Huyền gp hương

 

 

 

HOME