Cao Nguyn

đng / xun

 Đng buồn
nắng trốn trong my
bướm ong lại nhớ
ma say nhụy vng
my xua
sợi rt giăng ngang
hong cy quắn nhựa
l qung xin rơi!

bn hin
chong ngọn bồi hồi
nhn xanh bỏ l
cnh mời tuyết neo
hạt sầu
vạch luống đm gieo
mong Xun nẩy lộc
cnh treo tri hồng!
 

 

art2all.net