CAO NGUYÊN

 

Thi tập THAO THỨC

Ḍng thơ Lưu Vong

 

Bùi Dương Liêm phỏng vấn

Thi sĩ Cao Nguyên và tâm t́nh "Thao thức"

13 tháng 4, 2014

 

 

 

Buổi giới thiệu tập thơ "Thao Thức, ḍng thơ lưu vong"

25 tháng 5, 2014

 

 

 

Mời đọc :

Thư mời Ra mắt sách tại Virginia

Lời tựa của Song Nhị

Lời ngỏ của Cao Nguyên

 

Nguồn:

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt

 

 

 

art2all.net