Đặng Lệ Khánh

 

 

CÁ HỒI

 

 

 

Làm cá hồi có ǵ vui
Lang thang rong ruỗi một đời nhớ thương 

Ngoài đại dương, ngóng suối ngàn
Trở về cố quận nhớ làn biển xanh

Sẽ có ngày giữa thác ghềnh
Hoang mang tự hỏi quê ḿnh nơi nao 

Cà phê dù đắng bao nhiêu
Cũng chưa bằng kiếp cá hồi buồn tênh

Thà làm ḥn sỏi viên thành
Kề bên tượng đá nghe kinh không lời


Đặng Lệ Khánh
 

 

 

 

th́ thầm với thơ

art2all.net