Đặng Lệ Khánh

Cám ơn đời đơn sơ
Khi Em đi qua hoàng thành Thơ cổ
Chinh phụ gối tay nằm khóc một ḿnh
Nửa trăng qua song, nửa soi hào lũ
Em cám ơn trời em c̣n bên anh

Khi em bay qua vùng Thơ ảo diệu
Thấy đôi t́nh nhân quay mặt dỗi hờn
Kẻ đông người tây thương về dĩ văng
Em cám ơn anh mỗi phút yêu hơn

Khi em ngại ngùng ghé Thơ hàng xóm
Paris ngậm ngùi chia biệt cùng người
Trong giây ái ân có mầm bội phản
Em cám ơn em chung thủy đời đời

Khi em ghé vào quán hàng xao xác
Khách khứa đông vui ca hát hân hoan
Kẻ chào người kêu nụ cười thơm mát
Em cám ơn đời tặng thuở dọc ngang

Khi em trở về căn nhà bé nhỏ
Vườn hoa dịu dàng cất tiếng đón mời
Phong linh trên cổng đong đưa theo gió
Ngân khúc yên vui có nhau đủ rồi

Đặng Lệ Khánh

 

 Thơ  Đặng Lệ Khánh

art2all.net