V Ĩ N H   B I Ệ T   H Ồ N G - L O A N

 


C ̣ n   đ ư ợ c   v à i   n g à yTrời cho c̣n được vài ngày
Ôm sao cho hết
Nặng
Đầy
Tiếc thương

Máu c̣n ngơ ngác lạc đường
Khối u trầm khóc
cạnh giường cũng đau

Nước c̣n
Ta tát về đâu
Bốn phương hy vọng
Nguyện cầu râm ran

Một chân
vào cửa thiên đường
Một chân
c̣n vướng vô thường
cùng anh
Bên bờ sinh tử mong manh
Hai bàn tay trắng
Không đành buông xuôi

C̣n vài ngày nữa đấy thôi
Nh́n đời ngạo mạn
Mỉm cười chào thua

Trang kinh theo gió phất phơ
Hỏi tâm an lạc về chưa
Kẻo buồn

Đặng Lệ Khánh

 

 

THƠ

ART2ALL.NET