đặng lệ khánh

 

 

L ạ   l ù n g

 

đâu cần thắp một nén nhang
khói tan hương dứt
ngỡ ngàng
t́nh đau

ta đôi ḍng suối nhập giao
mê tâm nào biết bên nào đang trôi
nh́n trong mỗi giọt chảy xuôi
nửa xanh rêu núi
nửa ngời rừng cao

từ hai đầu cơi chiêm bao
theo duyên vỗ cánh bướm mầu vu vơ
không nhang,
chẳng khói lửa hờ
mà âm ỉ cháy trong thơ suôt mùa


Đặng Lệ Khánh
 

 

 

ART2ALL.NET