Đặng Lệ Khnh

l    v n g    g ợ i    n h ớ

 

 

Anh ngồi bn khung cưả
Nhn rừng l thay m
Thu về bao giờ nhỉ
M l thả dng chu

L vng gợi Anh nhớ
Một thưở đ m xa
Trn bờ tường ru phủ
Hoa khế thoảng hương đưa

Trưa mu thu dịu ngọt
Anh ng cắn viết hoi
Trong khng gian tĩnh mịch
Nghe từng tiếng l rơi

Cy khế bn tường cũ
Đ nghe rất nhi lần
Cậu b con su sụt
Dấu mặt khc thương thn

Đ từng lm chiếc ghế
Cho Anh ngồi mộng mơ
Nhn khi nh ai thả
Trong những chiều nn thơ

Cy khế trong tr tưởng
Nằm yn ngủ trong Anh
Ma thu đang thay l
Ngy xưa chợt trở mnh


th thầm với thơ

art2all.net