l ờ i   c u ố iThơ thẩn về lại qun
Cửa đ kho then ci
Bn tường hoa vẫn nở
Gi lay lắt hin ngoi

Tiếng ngm thơ đ ngậm
Ly cụng cũng xa vời
Hiu hắt bn ghế trống
Tiếng cười dn chm rơi

Nghe nhi đau trong dạ
Bo tan hợp thế thi
Trang đời vừa khp lại
Thời gian sẽ lặng tri

Trn mặt hồ tĩnh lặng
L sen bềnh bồng đưa
Ếch khng cn vui ngắm
Bạn b qua lại qua

Một gc vườn m ả
Dưới cội hoa thiền tm
Nhắm mắt nghe my nổi
Ảo thực đều ph vn

Đặng Lệ Khnh


THƠ

HOME