đặng lệ khánh

 


Love Story

 

-- Đặng Lệ Khánh
Translated by VuongThanh

 

Words had gone to rest.
Thoughts still running round and round.
A long night ahead.
Sadness and longings lie in silence.

From somewhere very far away,
an illusion of someone quietly pass by.
Footsteps striking regularly on the road.
The pendulum clock swings in regular motion.

Sound of raindrops falling gently
onto dim memories.
Thoughts quickly take hold
of the dress of dream and write the verses.

A slight fragrance still lingers.
The Wind gently shakes the curtain.
The Lotus of Serene Heart had just wakened,
From it, the flower of Love for the True Path blooms.

Đặng Lệ Khánh
 

 

~~oOo~~

 

 

C h u y ệ n t ́ n h

Chữ đă đi nghỉ sớm
Ư đang chạy ṿng quanh
Đêm trải dài trước mắt
Nhớ, Buồn, nằm lặng thinh

Từ rất xa, rón rén
Ảo ảnh của ai qua,
Bước bằng tiếng gơ nhịp
Đồng hồ đều đều đưa

Có tiếng mưa khe khẽ
Nhỏ trên kỷ niệm mờ
Ư vội vàng nắm lấy
Vạt áo mộng đề thơ

Thoang thoảng hương phảng phất
Gió nhè nhẹ lay mành
Sen Tịnh Tâm vừa thức
Nở đoá t́nh đạo thanh

Đặng Lệ Khánh

 

 

 

art2all.net