đặng lệ khnh

 

NGỌT ?

( Để trả lời một bi thơ )

 

 

Tnh

Như ly chanh đường

Chua chua ngn ngọt, xưa thương lạ kỳ


Tnh

Rượu rt đầy ly

Cay cay m đậm, khp mi uống mềm


Tnh

Chiều xuống m m

Ly kem dừa lạnh bn thềm phố vui


Tnh

Bnh nướng đậu bi

Tr thơm nghe gi trăng ngoi đa nhau


Tnh

Vin kẹo nhiệm mầu

Ngậm rồi... nghe đắng lng đau


Chẳng th ...

 

 

Đặng Lệ Khnh

 


 

art2all.net