Nhớ
 

 

 
Em từ biền biệt ta đi
Ngy ngơ ngẩn nhớ , đm se se buồn
Vng trm lược chỏng chơ nằm
Son mi nhớ nụ hn đằm thắm xưa


Nửa khuya thức giấc gi la
Vng tay thấy lạnh bn vừa mất em

Đặng Lệ Khnh