Nói với tóc ḿnh

 

Vỗ về sợi bạc đừng buồn
Ta mua năm tháng , nhuộm huyền dáng em
Từ trong suốt ánh bạch kim
Tế bào từng phiến im ĺm chân mây
Mai sau ḷng đất lạnh đầy
Trả em mầu khói lắt lay thuở nào

Đặng Lệ Khánh

 

 

THO

HOME