r ấ t  t h ư ơ n g  đ ế n  n g ư ờ i  t h â n


Này em đang khóc ở trong rừng
Nắng có nghiêng ḿnh đến mộ hoang
Kinh có t́m em chùi nước mắt
Tiếng chuông tiếng mơ có âm vang

Hỡi anh thân xác giờ tan rữa
Dưới tầng đạn pháo ở cao nguyên
Hồn anh có c̣n đi t́m nữa
Những mảnh xương da để kết liền

Cháu ơi dưới đáy sâu biển cả
Làm mồi cho đám cá ham ăn
Giữa tiếng sóng xô rong xao xác
Có nghe kinh nguyện chốn vĩnh hằng

Hỡi những người thân nằm đáy huyệt
Chết không nhắm mắt đă từ lâu
Giải oan đi nhé đừng thương tiếc
Trần gian muôn kiếp, có ǵ đâu

Đặng Lệ Khánh


THƠ

HOME