đặng lệ khnh

 


Thank You, My Love

-- Đặng Lệ Khnh
Translated by VuongThanh


Just need a little sunshine
A little gentle rain
A somewhat mild weather
The grass will be green,
the earth will be soft,
and the love in my heart
will quietly sprout a small rosy bud

Just need a little longing
A little love carried by the wind
A little intoxication in poetry
My heart will float in the sea
drifting in a dream of Nostagia and Love

Just need a little imagination
A soft warm breath touching my ears
A whisper of endearment
that seems like music from the Heaven.

Do you not know my hearts soft just like that.
Thank You, My Love,
for having been a part of my life.


****

Cảm ơn người

Chỉ cần một cht nắng thi
Cht mưa nh nhẹ
Cht trời m m
Cỏ sẽ xanh, đất sẽ mềm
Tnh ta khe khẽ nh ln nụ hồng

Chỉ cần một cht nhớ nhung
Cht thương gởi gi
Cht nồng trong thơ
Tnh ta qua bến qua bờ
Tri trong cơn mộng vẩn vơ nhớ hoi

Chỉ cần cht tưởng tượng thi
Một hơi thở nhẹ bn tai ấm nồng
Tiếng th thầm thoảng trong khng
M ngn du dặt một cung nhạc trời

Lng mỏng manh vậy đ người
Tạ ơn đ gh thả rơi cht tnh

Đặng Lệ Khnh

 

 

art2all.net