đặng lệ khánh

theo nhau về phố

 Trả ly bia cho quán
Trả hơi đắng cho bia
Trả khói cho không khí
Trả buồn vào hôm kia

Đi theo nhau lên núi
Sầu không tới nửa vời
Đỉnh đầy mây giăng lối
Xuân đến trên đỉnh trời

Hái một ngọn cỏ bồng
Quấn vào chân thay tóc
Thơm ngát hương ruộng đồng
Quên khuấy ḿnh từng khóc

Khoác nắng vào cho ấm
Lượm ít hạt sương rơi
Hái mây bỏ vào túi
Dắt thanh thản vào người

Ta cùng đi xuống phố
Đưa tay chào mọi người
Khi không mà cười mỉm
Mây trong túi reo vui

Nắng nhấp nhô trên tóc
Sương ướt mềm trong ḷng
Thanh thản nghe đầy ắp
Đường đi chợt nhẹ không

Ta nh́n ta tuyệt vời
Áo lụa quấn chân người
Màu gió xuân d́u dịu
Sương khói, ừ thế thôi

Đặng Lệ Khánh

 


 

th́ thầm với thơ

art2all.net