t ự   h ỏ i

đặng lệ khánh

??

Nhiều khi muốn nhắm mắt
Cứ mặc trôi theo ḍng
Vỗ về đừng thắc mắc
Ḿnh sống thật hay không

Nhiều khi như bươm bướm
Vướng tơ nhện giăng ngang
Đập hoài đôi cánh mỏng
Chỉ hao ṃn niềm tin

Ngày theo đêm lặng lẽ
Ta làm ngọn nến chong
Soi hồn ta chiếc bóng
Dội lên tường lặng câm

Ta sẽ làm tên hề
Vứt tai ngoài vỉa hè
Cười ngu ngơ khờ khạo
Theo lối ṃn người đi

Ta sẽ nh́n thấy ǵ
Một khoảng trống rất dài
Một tâm hồn vắng lặng
Ta là ... Ta là ai ?

Đặng Lệ Khánh
 


THƠ

HOME