đặng lệ khnh


XA
( để trả lời một bi thơ )Người muốn xa nhau thật ư
Ny đy: khăn, giấy, đủ chưa hở người
Xa từ ngọn tc bung lơi
Trn vai người rộng... biển trời rất xanh

Xa đi mắt ngẩng ln nhn
Giữa đen lay ly c hnh người thương
Xa đi nước mắt rưng rưng
Mi run khe khẽ khng dưng m hồng

Xa lun vm ngực cong cong
Chứa tim vẫn nhịp trong lng nhi đau
Xa da cn vướng hương nhau
Nhưng xin nh nhẹ ... kiếp sau nhớ hoi

Nhớ, m chẳng biết nhớ ai ...


Đặng Ḷ Khánh


 

art2all.net