Xuân Chờ

Đặng Lệ Khánh


Sáng
Ngang qua nhà
Nh́n cửa im ĺm
Tôi không gơ
Sợ đánh thức mùa đông
C̣n đang ngái ngủ
đợi vào xuân

Mở cửa đi Bạn ơi
Nắng đă rất trong
Suối đă chảy
Chữ bềnh bồng ca hát

Tôi đem cho bạn
Ước mơ tôi vừa ngắt
Từ gịng chúc lành của những thân quen
Con đường Bạn đi sẽ có nhiều thêm
Hy vọng nở hoa
Đất Trời phơi phới

Tôi để ngay đây nhé
Ước mơ c̣n mới
Trước sân nhà đang đọng những lời thơ
Mở cửa ra , Bạn sẽ ngẩn ngơ
Xuân để lại dấu hài trên trang giấy

Mở cửa đi , Bạn nhé


 

 Thơ  Đặng Lệ Khánh
 

art2all.net