Istanbul

 

Orhan Pamuk

Nguyễn Quốc Trụ chuyển ngữ

 

Hồi ức và thành phố

 

Nỗi buồn Istanbul

 

T́nh đầu

 

Khói tầu mệt lả

 

Huzun

 

 

(Nguồn : Tin Van

www.tanvien.net )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net