Nguyễn Quốc Trụ

 

 

THƠ MỖI NGÀY

 

J.L. BORGES
 


 

 

MY WHOLE LIFE

J.L. Borges

Here once again the memorable lips, unique and like yours.
I am this groping intensity that is a soul.
I have got near to happiness and have stood in the shadow
of suffering.
I have crossed the sea.
I have known many lands; I have seen one woman and two
or three men.
I have loved a girl who was fair and proud, with a Spanish
quietness.
I have seen the city's edge, an endless sprawl where the sun
goes down tirelessly, over and over.
I have relished many words.
I believe deeply that this is all and that I will neither see
nor accomplish new things,
I believe that my days and my nights, in their poverty and
their riches, are the equal of God's and of all men's.

[W. S. Merwin]

 MA VIE ENTIÈRE

Me voici encore, les lèvres mémorables, unique et semblable à vous.
J'ai persévéré dans l'à-peu-près du bonheur et dans l'intimité de la peine.
J'ai traversé la mer.
J'ai connu bien des pays; j'ai vu une femme et deux ou
trois hommes.
J'ai aimé une enfant altière et blanche et d'une hispanique
quiétude.
J'ai vu d'infinies banlieues ou s'accomplit sans s'assouvir
une immortalité de couchants.
J'ai gouté à de nombreux mots.
Je crois profondément que c'est tout et que je ne verrai ni
ne ferai de nouvelles choses.
Je crois que mes journées et mes nuits
égalent en pauvreté comme en richesse celles de Dieu et
celles de tous les hommes.

Jorge Luis Borges (translated by Ibarra)

 TRỌN ĐỜI TÔI

Lại là tôi, ở đây, đôi môi gợi nhớ, độc nhất và như của em
Đắm đuối nơi “xém một tí” hạnh phúc, và, trong bóng của sự đau khổ
Tôi đi hết biển
Tôi biết nhiều xứ sở; tôi nh́n thấy 1 người đàn bà, và hai hoặc ba người đàn ông
Tôi yêu một cô gái kiêu sa, trầm lắng Tây Ban Nha
Tôi đă nh́n thấy mép bờ thành phố,
một cơi bao la trải dài, nơi mặt trời lặn, lặn hoài,
không mệt mỏi.
Tôi nếm đi nếm lại rất nhiều từ
Tôi nghĩ như vậy là quá đủ, chẳng cần thêm ǵ nữa.
Tôi tin tưởng, những ngày, những đêm của tôi, trong cái sự khốn cùng cũng như giầu sang của chúng,
th́ chẳng thua ǵ, của Thượng Đế, và của tất cả mọi người.

 

Jorge Luis Borges

 

Nguyễn Quốc Trụ dịch


 

 

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net