TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Vít M̃i Ngày

 

 VÍT M̃I NGÀY / APRIL 20, 2018

 


Đ

( Stone - D.M. Thomas)

Tập thơ thứ nhất của 1 nh thơ nn gọi l Đ
Hay Buổi Chiều, diễn tả trong 1 từ
Sự khim tốn l 1 phần của tri đất
Sự tốt lnh của buổi chiều v đ, qu cả nh thơ

Cuốn thứ nh nn c 1 ci tn
Bẽn lẽn, thẹn th,
Với tnh đại cương, tổng qut, lớn lao,
Th dụ Đời Của Chị Ti
(Hay, chm mẹ Nguyễn Tun
Tc Chị Hoi!)

Chong, trong sự kiu ngạo của n, cn hơn cả khim tốn:
Ci g g, mi lm phiền ta qu, ta bận chồng, bận con, bận lm thơ, bận cng việc nh thờ. Ta đu c th giờ th cho mi
Đầm ấm, tinh nghịch, chăm cht, tinh , dịu dng.

Những cuốn thơ sau nn rt vo ci ring tư b ẩn
Như thể chng ta lm tất cả chỉ cho chng ta:
Ci g g Biển, Những Ngy Ở Si Gn, Kiếp Khc..
Nhớ l ghi r l ở đường Trương Cng Định
Vườn Bờ R
Qun

Nơi cuốn sch của mi rớt xuống, mở ra
Như người xưa đnh rớt cy gươm
Bn ghi dấu ở nơi mạn thuyền

 

Hnh như l 7 cuốn cả thẩy
Cuốn thứ bẩy chưa viết, chưa xb
Cuốn m 1 đứa con nt nghĩ l n c thể viết
Lm bằng phiến đ vững chi nhất, v những chiếc l sng sủa nhất

Rằng, cả dn tộc Mt tiếp tục sống, nhờ n!

 

 

 


 

 

 

art2all.net