TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Vít M̃i Ngày

 

 VÍT M̃I NGÀY / APRIL 26, 2018

 

 

Poem in a Strange Language

D.M. Thomas

 

Bi thơ trong ngn ngữ lạ

Sao đ, giai đoạn dễ chy của những v sao
Sa trở lại mặt đất, nh nhẹ.
V, những v sao, propulsare sao trong giai đoạn thc đẩy - của những thin thần
Rớt xuống, bn dưới đường chn trời.

V, rớt xuống, như những phn tử alpha
Ti-nạp người đn b chết đuối
Tri trn con hồ chua xt
Tc nng vng, như mu của chng; mặt, sửng sốt
 

Nng l vợ Lot, thn thể trần trụi
Sở dĩ cn, l nhờ muối, từ miệng lỏng ra
V, khi mắt của nng mở lớn, hạt
Đổi mu, trở thnh vng-xanh

Trn mặt đất đen của Sodom


Ti nhập v thơ của bạn, Mandelstam, của B, Anna Akhmatova
Như ti nhập v tnh yu của ti
Chẳng hiểu g hết
Ngoại trừ vẻ đẹp, v luật lệ của n

V cch m đm my những chuyển động nhỏ b của n
Nhấc tri cy ra khỏi ma gặt đau thương
V dời xa chết chc
Với những nguyn m trầm bổng
 

----------------------

 

Poem in a Strange Language

Starlings, the burnable stages of stars,

Fall back to earth, lightly. And stars,

Propulsars of angels, die in a swift burn.

And half the angels have fallen below the horizon.

And, falling like alpha particles,

Re-charge the drowned woman

Floating in the bitter lake,

Her hair gold as their blood, her face amazed.

 

She is Lot's wife, her naked body

Sustained by the salt she has loosened from,

And as her eyes open, grain

Turns green-golden on the black earth of Sodom.


I enter your poem, Mandelstam, yours,

Anna Akhmatova, as I enter my love

Without understanding anything

Except its beauty and law.


And the way its cloud of small

Movements lifts lightly the fruit

Of a painful harvest and moves

With singing vowels away from death.

 

 

 

 

 

 

art2all.net