TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Vít M̃i Ngày

 

 VÍT M̃I NGÀY / APRIL 27, 2018

 

 

LORCA

D.M. Tomas

Lorca - TTT lang thang ban đm

Nơi phố đn đỏ
Bỗng nghe một bướm đm đi 1 đường Lệ Đ Xanh, phổ từ thơ của chnh mnh!
Chng xc động
Như thể sao v đn đổi chỗ cho nhau
Bi thơ, nỗi tủi nhục, ni cho cng
Chng cũng đổi chỗ cho nhau
V chẳng thuộc về bất cứ 1 ai!
Khi em ngưng ht
Đời cứ thế tiếp tục, it went on
Ci chết phải l 1 điều tệ hại
Một điều tệ hại

 

-------------

 

Lorca


Lorca

walking

in a red-light

district at night

heard one of his own songs

being sung

by a whore

 

he was moved

as if the stars

and the lanterns

changed places

 

neither the song

to himself belonged

nor the girl

to her humiliation

nothing belonged

to anyone

 

when she stopped singing

it went on


death must be a poor thing

a poor thing

 

D.M. Thomas
 

 

 

 

 

art2all.net