TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Vít M̃i Ngày

 

 VÍT M̃I NGÀY / APRIL 8, 2018

 

 

 

Một phần của chuyện ngu si của Gấu

Nguyn tc: A Partial History of My Stupidity
Edward Hirsch: The Living Fire

 

 

Ngu như. Gấu

Ra khỏi cy cầu
Chật cứng như nm
Gấu quẹo phải, thay v tri
Thế l mất mẹ buổi sng!

Hầu như đm no Gấu cũng bỏ nh đi lang thang
Qun cha lũ cy
Nhiều cy Gấu khng biết tn
Hay lũ chim
V tư bay đầy trời

Gấu khng thể no... diệt dục,
Cũng khng thể chấp nhận chng
Thế l Gấu bn lang thang
Như con hổ
Muốn nhảy 1 pht
Nhưng lại sợ ci hoang d vy quanh

Những thanh chấn song
Hnh như v hnh với kẻ khc
Gấu đeo mẹ ci chuồng sắt
Ở ngay tim Gấu!

Gấu u lo, trăn trở qu nhiều, những g kẻ khc nghĩ
V đi 1 hay nhiều đường cm,
Đng ra, phải vờ
Hay im như thc
Khi đng như, phải ht như so

Xin lỗi mấy Thầy Triết
Thầy Đạo, Thầy Qun...
Gấu đọc Lũ Vị Kỷ
Chẳng thể no hiểu được họ

Gấu cảm thấy
Gấu sống 1 đời lầm
Ni theo nghĩa tm linh
Trong khi một nửa đường đời
Loanh quanh thế giới
Triệu triệu con người
Bị lm thịt
Trong c rất nhiều, bởi Vẹm, đồng bo của Gấu!

V thế l Gấu cứ tiếp tục tản bộ
Đầu c để đu đu
Qun phải gh thăm
Những người đau khổ
Xa thật xa
Hay, gần thật gần

Xin lỗi, niềm tin, Gấu đếch c, d mảy may
Đau nhất, Gấu đau

Gấu đếch tin vo Cha:
Ai cho php
Mi,
Lẩn trnh GCC?

 

 

 

------------------

 

A Partial History Of My Stupidity
BY EDWARD HIRSCH


Traffic was heavy coming off the bridge,
and I took the road to the right, the wrong one,
and got stuck in the car for hours.

Most nights I rushed out into the evening
without paying attention to the trees,
whose names I didn't know,
or the birds, which flew heedlessly on.

I couldn't relinquish my desires
or accept them, and so I strolled along
like a tiger that wanted to spring
but was still afraid of the wildness within.

The iron bars seemed invisible to others,
but I carried a cage around inside me.

I cared too much what other people thought
and made remarks I shouldn't have made.
I was silent when I should have spoken.

Forgive me, philosophers,
I read the Stoics but never understood them.

I felt that I was living the wrong life,
spiritually speaking,
while halfway around the world
thousands of people were being slaughtered,
some of them by my countrymen.

So I walked ondistracted, lost in thought
and forgot to attend to those who suffered
far away, nearby.

Forgive me, faith, for never having any.

I did not believe in God,
who eluded me.

 

 

 .

 

 

 

 

 

art2all.net