TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Vít M̃i Ngày

 

 VÍT M̃I NGÀY / APRIL 9, 2018

 

 

Song

by E. Hirsch

 

Nối Vng Tay Nhớn

Note: Đy l ấn bản mới nhất, của họ Trịnh, từ Purgatory, gửi ln.
Người hiện đang được tu hay sm hối, hay chịu hnh phạt như chng ta gọi - ở đy, cng với những tay sừng sỏ như Cao Bồi, bạn của Gấu, your friend, tức Phạm Xun Ẩn, như Seagull gọi, v ra lệnh, mi hy viết 1 cuốn tỉu thiết ngắn, tương tự Bếp Lửa của TTT, về thời của mi v của hắn.
PXA đ từng than, địa ngục chật cứng lũ Vẹm, khng c chỗ cho anh ta. Quả thế. Nhưng theo truyền thuyết của nh Phật, hay nh Cha, Hỏa Ngục mới l nơi xứng đng với những người như anh.

Đy l bi ca cho những người bị Vẹm tịch thu mẹ mất tiếng ni
Những người cm, pha tạp, ngụy nghiệc
Những người chưa từng được chnh lũ Vẹm thương tiếc, tưởng niệm, khc khiếc
Tức
Những anh Bộ Đội Cụ Hồ, xẻ dọc Trường Sơn ku nước!
Đy l bi ca dnh cho,
Mọi con heo, gầy ốm qu để được đem đi l heo
Tối hm qua
Nhưng vưỡn bị xẻ thịt
Mọi con giun
Lủng lẳng ở ci lưỡi cu
Chẳng hề mong muốn, hay, chờ đợi
Mọi ci ghế ở Xề Gn
Chẳng c tay, chẳng c chn,
V đếch biết ni tiếng Bắc Kt cu ny được, được - thuổng Mai Thảo!
Mọi ci x pha chưa từng hạnh phc
Được 1 đấng con nt,
Hay một ch ch
Gặm cho nt bấy, rch bươm ra
V được đnh dấu, dnh cho người cm
Mọi ci sơ mi
Bị mất ở tiệm giặt
Mọi ci xe hơi
Rệu rạo, bị bỏ hoang, qu bo khng được ko về nghĩa địa
Qu yếu, v khim tốn, để phản đối
Nghe ny,
Bi ca ny l dnh cho mi
Cho d nếu mi khng thể lắng nghe, hay gia nhập - nối vng tay nhớn
Cho d mi khng c hai l phổi
Cho d mi chẳng hề biết ht hỏng nghĩa l g, bi ca nghĩa l g
Hay, muốn biết
Bi ca ny l dnh cho mọi người
Những người khng lắng nghe đm nay
V từ chối ht
Khng ht th cũng l 1 hnh động dấng hiến
Những nguời khng c tiếng ni,
C
Một ci lưỡi!

 


Nguyn tc
Song
Edward Hirsch: The Living Fire

 

 

------------------

 

 

Song

This is a song for the speechless,
the dumb, the mute and the motley,
the unmourned! This is a song for every
pig that was too thin to be slaughtered
last night, but was slaughtered
anyway, every worm that was hooked
on a hook that it didnt expect,
every chair in New York City that has
no arms or legs, and cant speak English,
every sofa that has ever been torn
apart by the children or the dog
and earmarked for the dump, every sheet
that was lost in the laundry, every
car that has been stripped down and
abandoned, too poor to be towed away,
too weak and humble to protest.
Listen, this song is for you even if
you cant listen to it, or join in;
even if you dont have lungs, even
if you dont know what a song is,
or want to know. This song is for everyone who is not listening tonight
and refuses to sing. Not singing
is also an act of devotion; those
who have no voices have one tongue.

Edward Hirsch

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net