TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Viết Mỗi Ngày

 

 

 VIẾT MỖI NGÀY / MAR. 23, 2018

 

 

                  

Lay Back the Darkness

Edward Hirsch: The Living Fire

 

Đẩy lùi bóng tối

Ông tớ lần ṃ suốt đêm, nơi hành lang, từ pḥng này qua pḥng khác
Như thể ông có 1 “mission” u ám nào đó

Hỡi các linh hồn,

hăy giúp tớ, thằng Cu lùn của ông,
nhập vào cơn mơ của ông tớ
Và làm ông hết c̣n lục đục

Đẩy lùi bóng tối cho 1 anh mại bản
Kẻ có thể mê hoặc mọi thứ, trừ những cái bóng

Một tên di dân
đứng ở bậc thềm
của một đêm bao la

Không xe chống, hay gậy chống
Và không thể nhớ điều ông muốn nói

Tay phải giơ lên, như tính tiên tri
Trong khi trái th́ vung vẩy, vẫy vẫy 1 cách vô ích,
Như tính báo động, hay cảnh báo

Ông tớ lần ṃ suốt đêm, hết pḥng này qua pḥng khác
chẳng c̣n là người ông, người cha, hay người chồng nữa


mà chỉ là một thằng bé đứng ở mép rừng
Lắng nghe tiếng hú xa xa của những con chó sói,


tiếng của những con chó hoang,
tiếng đập cánh của loài thú thuở hồng hoang,
xào xạc trên đỉnh cây

 

 

LAY BACK THE DARKNESS

My father in the night shuffling from room to room
on an obscure mission through the hallway.


Help me, spirits, to penetrate his dream
and ease his restless passage.


Lay back the darkness for a salesman
who could charm everything but the shadows,


an immigrant who stands on the threshold

of a vast night


without his walker or his cane

and cannot remember what he meant to say,


though his right arm is raised, as if in prophecy,
while his left shakes uselessly in warning.


My father in the night shuffling from room to room
is no longer a father or a husband or a son,


but a boy standing on the edge of a forest
listening to the distant cry of wolves,


to wild dogs,
to primitive wingbeats shuddering in the treetops

 

 

Albums

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net