phan bá thụy dương

liên khúc vô thường

tặng Trần Thiện Hiệp, Tường Linh

 

Rừng Câm

tranh Đinh Cường

 

1.

Đốt công án vất kinh thư khải ngộ

Theo đường trăng -

trăng khi tỏ khi lu

T́m người hiền nơi thâm cốc âm u

Thỏng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ

 

Gịng sinh mệnh

chừng nhuộm màu chướng khí

Bến nhân gian ai quán niệm vô thường       

Hành tŕnh xa ngựa đà lỏng dây cương

Trên vách núi chân dung in mờ tỏ

 

2.

Ném công án chôn kinh thư bất ngộ

Nương sông ng̣i biển cả tới an nhiên

Nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên

Bỗng tan tác cùng tiên thiên, tự ngă

 

Tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá

Hồn xanh xao lạc lơng chốn phiêu bồng

Người đâu rồi -

Người đâu rồi sao tịch mịch hư không

Hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở

 

3.

Hủy công án buông kinh thư giác ngộ

Vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay

Bụi khói mê man

chênh chếch nắng gầy

Lời phố thị chập chờn như ảo giác

 

Ta là ai -

Ta là ai sao tâm linh ngơ ngác

Người là ai -

Người là ai mà sắc diện mơ hồ

Rượu độc ẩm hề, chân lạc loài đưa

Mây biến dịch, mưa hắt hiu giọt nhỏ.

 

phan bá thụy dương

art2all.net