phan bá thụy dương

NHƯ V̀ SAO LẠC      
bài thủ vĩ ngâm cho Hồ Thành Đức

@: Hồ ThànhĐức : horse

 

1- 

 

như một v́ sao lạc giữa sơn khê
nh́n trần thế âm u màu chướng khí
người rũ áo -

xoa hành tinh, ứa lệ
gọi hồn thiêng sông núi đến tự t́nh
đem hạt nhân ḥa, nhân ái kết tinh
âm thầm cấy dưới đồng ngô ruộng lúa

 

 

2-

 

trải thương yêu ngọt ngào trên đất khổ
tô màu xanh cho biển rộng xanh thêm
điểm son hồng trên môi má nhung êm
pha hương thắm cho đời thôi u uất

 

3-

 

người quỳ đó -

cô đơn và trầm mặc
viết tâm kinh mà tâm thức hắt hiu
tay khẳng khiu hứng từng giọt nắng chiều

phủ trên mộ, trên rừng hoang cô lạnh
có phải người hóa thân làm ánh sáng
soi rọi tự thân –

soi chiếu đêm mê
như một v́ sao lạc giữa sơn khê?

 

 

phan bá thụy dương

art2all.net