rải lục bát trên cao

phan bá thuỵ dương


Mây ngàn hỡi
trôi về đâu
Có nghe lời núi bạc đầu thở than

Gió ru hồn tháp mơ màng
Lá khô xào xạc oanh vàng nhẹ bay

Ta sẽ về đâu chiều nay
Rừng già hiu quạnh
tháng ngày tiêu dao

Thôi th́ giă biệt miền cao
Biển mê
cuồng lũ bến nào đục trong

Ai hôn mưa đọng cành thông
Ngoài hiên chim có vào lồng líu lo

Cũng đành từ tạ núi mơ
Ta nương châu thổ, sông hồ t́m vui.

 

phan bá thụy dương

art2all.net