phan bá thụy dương

tin sách:

Thơ Tường Linh tuyển tập

 

Thi sĩ lăo thành Tường Linh vừa hoàn tất việc ấn loát "Thơ Tường Linh tuyển tập" tại Saigon. Tập thơ mới này do Nhà xuất bản Văn Học (Hà Nội) duyệt và cho phép ấn hành. Đây là tuyển tập cả đời thơ - ngót 60 năm cầm bút, của nhà thơ xứ “ngũ phụng tề phi”.


 

 

 Tuyển tập dày 672 trang, gồm 396 thi phẩm mới, b́a cứng, tŕnh bày trang nhă và được tuyển chọn kỹ càng trong số cả ngàn bài mà tác giả đă sáng tác . Hiện nay, thi sĩ đă 81 tuổi và chắc chắn "Thơ Tường Linh tuyển tập" là tác phẩm thi ca cuối cùng của anh, sau:

- Thơ Tập Làm Thuở Nhỏ [in thạch bản, Tam Kỳ 1950] – Mùa Di [in thạch bản, Bồng Sơn 1953] – Mùa Hoa Cải [Huế 1955] – Mây Cố Quận [nxb Tao Đàn, Saigon 1962] – Ngh́n Khuya [ nxb Tao Đàn, Saigon 1965] – Thu Ơi Từ Đó [ nxb Tao Đàn, Saigon 1972] – Giọt Cổ Cầm [nxb Đà Nẵng 1998] – Về Hỏi Lại [nxb Đà Nẵng 2001].

Được biết, v́ tài chính eo hẹp, nhà thơ Tường Linh chỉ in được một số lượng sách hạn chế,  nên không gửi bán rộng khắp, qua hệ thống phát hành của các nhà sách Saigon. Muốn mua tuyển tập thơ “đồ sộ” này. Bạn đọc và các thân hữu tại Saigon có thể liên lạc với tác giả qua địa chỉ:

 ◊ Nguyễn Linh :

72/6 Bạch Đằng (Phường 24) Quận B́nh Thạnh - Saigon - Việt Nam. Tel: (08) 35112490

Quư vị ở xa và nước ngoài xin gởi điện thư cho tác giả để biết giá tiền và cước phí:

nhathotuonglinh@gmail.com

Thơ Tường Linh cấu trúc chặt chẽ,  nhẹ nhàng, đầy nhạc điệu, truyền cảm, nên trước đây, các nhạc sĩ Anh Việt Thu, Bắc Sơn, Minh Kỳ, Phạm Minh Cảnh, Trầm Tử Thiêng...dể dàng tiếp nhận cảm hứng, để từ đó phổ nên nhiều nhạc khúc.

mua hay được tặng, trang đầu sách đều có chữ kư và triện son của tác giả Tường Linh.

 

Phan Bá Thụy Dương

_________

 

a2a: Đọc thơ Tường Linh
 

 

art2all.net