QUỲNH CHI

 

 

   o di

 

  Ba Của Y      Bạch đàn     Biển mẹ    B́ và món bún xào   

  Buộc gi 

 

  Ci gi    C ph đạo    Căn nh c bốn phng 

  Cha    Chiếc cha kha    Chiếc hộp 

  Chiều ra phố / Cn đu nguồn nước tinh khi 

  Chiếc Bnh Nứt - pps    Chuột của Hidari Jingoro

  Chuyện của một cy bạch dương

  Chuyện đm tuyết rơi  

  C người như nước 

  Cỏ may    Con Chim Qun Tiếng Ht    Con gi

  Con mo đ sống một triệu lần   

  Con thin nga được yu qu      Con trai   

  Cơm c ry, trộn hay khng trộn 

  Cơn nng nực    Của rơi 

  Dạ tranh / chớm thu    Dạ vũ  

  Dỗ dnh / Ny đất / Ăn năn    Du xun 

 

  Đnh giầy    Đnh rơi 

  Đm trăng nơi qun trọ    Đi xe but

  Đỉnh Ni      Đợi    Đợi nắng      Đứa con 

 

  Giao ma    Giấu/Bắt Đền    Giọt Mưa

Haiku - năm mới

  Hầm trnh bom của em

  Hoa anh đo ngy 16    Hoa đo năm trước

  Hỏi trăng thu  / Ni thay trăng

  Hồn ma nui con

 

  Ken    Khu A chung cư Minami ga hara 

 Kodokuchi    Kokubunji

 

  Lời Hoa    Lối Cỏ / Ng hoa Yoyogi koen

 

  Mai quốc    Mn đm khng thủng 

  Mất con    Mẩu giấy vụn

   Mu Quan San    My ma hạ / Qun / Ở ni  

 Mn qu ngy hiền phụ   Một nh Sao Rơi     

  Ma thu    Ma thu v chuồn chuồn đỏ 

  Mười giấc chim bao

 

Nắng hạ nồng  Nắp Keng  Nh yu Nhớ

  Những mn qu của Santa Claus

 Phở Huế

 

  Rất người

 

Sao đm  Say nắng

 

Thanh bnh điệu    Thơ Yosano Akiko - Chiều thu  

  Thu thảo    Tiếng nhạn đm trăng

Tiếng so ma anh đo trỗ l    Tnh yu cổ điển

  Trong vườn vạn diệp

Truyện Hoa mương đất    Tuyết    Tự nhủ

  Tương biệt

 

Ước chi  

 

Vn khởi  Vn nguyệt    Vo những đm mưa  

 

Xin cho biết số     Xun  Xun nhật tạp vịnh

 

Yu hoa  Yu hoa ngy mưa

 

 

THƠ VĂN

ART2ALL.NET