Quỳnh Chi

 

TƯƠNG BIỆT

( Quỳnh Chi dịch thơ Hwang Jini )

 

Nguyệt hạ đnh ng tận
Sương trung d cc hong
Lu cao thin nhất xch
Nhn ty tửu thin thương
Lưu thủy ha cầm lnh
Mai hoa nhập địch hương
Minh triều tương biệt hậu
Tnh bch ba trường

Hwang Jini (Hong Chn Y)
 

 


TIỄN BIỆT

L ng đồng rụng dưới trăng
Bụi hoa cc dại mơ mng trong sương
Lầu cao cht vt tầng khng
Cng say cạn đến ngn chung rượu đầy
Đn rung lạnh buốt dng tri
Gi đưa tiếng so quyện mi hương mai
Sng ra bịn rịn chia tay
Tnh ta sng biếc trải di trường giang

Quỳnh Chi phng dịch (11/9/2018)

 


 

art2all.net