Thi Bạch Vn

 

 

BỜ XA
 Tu theo nước m khơi
Bước chn no phiu lng
Con tim no chơi vơi
Bng my chng vĩn xứ
Gọi bỉn, bỉn xa vời
Gọi bờ, bờ cch bịt
Gọi gi, gi cúi trời
Gọi người, người cm nn
Hải gic phủ sương mờ
Phương nao tm b́n đ̃
Chũi ngy di chơ vơ
Nghe tim chừng th̉n thức
Đn khuya lặng lẽ chờ
Mơ mng trong thinh vắng
Nghe đm bùn ḍt thơ
Nghe tnh s̀u c tịch
Tíng ci tu trong mơ
Tíng r ro sng ṽ
Trăng vng treo lững lơ
Lời th th̀m ci nhớ
Đn tu ai m bờ?

 

Thi Bạch Vn


 

~~oOo~~

 

 

art2all.net