chim trong mau tuyet

Thái Bạch Vân

 

CH̀M TRONG MÀU TUYẾT

 

 

 

Vào đông trời giá lạnh

Tuyết xuống phủ nơi nơi

Mênh mông  miền biển bạc

Ngôi nhà tôi đứng đây 

Đơn côi như hải đảo

 

Chẳng thấy trời nơi nao

Chan ḥa  màu trắng xóa

Chẳng một cánh hải âu

Không cánh buồm rẽ lối

Mặt đất giờ ở đâu 

 

 Tơ bông trời phơi phới

Từng sợi mỏng buông lơi

Rơi rơi từ vô thủy

Xao xuyến ḷng, đầy vơi

Bâng khuâng nguồn dĩ văng

 

Cây khô khốc một màu

Cỏ hoa ch́m đâu mất

Chôn vùi sóng bể dâu

Gông cùm chung cóng lạnh 

Như người lỡ sẩy chân

 

Ngủ im trong mộ tuyết

Cá thia vàng đáy mồ

Chờ nng hồng.. Vượt thóat 

Thơ thẩn trên mé hồ

Có vài con chim thiết

 

Nghểnh mỏ nh́n ngơ ngác

Như kẻ lạc mất nhà . . . 

Và ngôi nhà tôi đây

Đang ch́m trong màu tuyết

Cô lẻ một mảnh đời

 

Chơ vơ bờ lạc lơng

Tôi chỉ thấy ḿnh tôi  ! !

 

Thái  Bạch Vân


 

 

art2all.net