Thái Bạch Vân

 

Hôm nay nhân ngày Memorial Day chắc các bạn không nhiều th́ ít đều nhớ tới các chiến sĩ đă từng hy sinh trong cuộc chiến dai dẳng vừa qua của VN ḿnh mà trong đó có thân thuộc và ruột rà của chúng ta ... Riêng ḿnh th́ có 2 em ruột mà ḿnh vẫn "nỗi nhớ khôn nguôi" và "ḷng đau đ̣i đoạn" ...  TBV, May 09

 

 

Dũng khí ngàn năm

 

Cờ bay phất phới quốc ca vang, 

Truy niệm hồn thiêng chốn suối vàng.

Lớp lớp anh hùng say trận tuyến,

Hàng hàng tử sĩ tận trung can .

 

Nam nhi một kiếp đền xong nợ,

Dũng khí ngh́n năm vọng núi ngàn.

Cảm khái vô vàn ơn tế thế, 

Xót thương biết mấy nghĩa an bang.

 

 

Thái Bạch Vân

Cảm xúc trong ngày  

Kỹ Niệm Chiến Sĩ Trận Vong, 2009

 

00))((00

 

 

art2all.net