Thi Bạch Vn

 

 

HƯƠNG SẮC MA XUN
 

 

Hương Xun Ngt

 

Ngy đi thng  lại ma xun đến,

Vạn vật quanh ta pht chuyển mu.

Trải gấm vm cao my ngũ sắc,

Phấn hương thơm ngt cả trời chu .

 

 

Nắng Lụa Bay

            

Rung rinh trước gi hoa đo nở,

Nhn nhẩy ngoi song nắng lụa bay.

Se sẻ khua cnh trn khm trc,

Tơ  hồng đan vng giữa trời my.

               

 

Chim Ca Hoa Nở

 

Giữa vườn thnh tht tiếng chim ca,

Lộng lẫy  vờn bay cnh bướm l.

Huệ cc mai đo ph sắc thắm,

Nắng vng lốm đốm chấm hồng pha. 

 

 

art2all.net