Thân Trọng Thủy

Un enfant sur le point de venir au monde

 

Au ciel,

un enfant sur le point de venir au monde,

demande à Dieu:

On m'a dit que vous m'envoyez sur la terre demain,

mais comment est-ce que je vais vivre là, étant si petit et sans défense?

 

Dieu répond:

Parmi tous les anges, j'en ai choisi un pour toi.

Ton ange t'attendra et prendra soin de toi.

 

L'enfant demande encore:

Mais dites-moi,

Ici au ciel, je n'ai rien à faire que de chanter et de rire pour être heureux.

 

Dieu dit:

Ton ange chantera pour toi et sourira aussi pour toi tous les jours.

Tu sentiras aussi l'amour de ton ange et tu seras très heureux.

 

L'enfant demande:

Comment est-ce que je serai capable de comprendre quand les gens me parleront,

si je ne connais pas leur langage?

 

Dieu dit:

Ton ange te dira les plus beaux et les plus tendres mots que tu n'entendras jamais et,

avec patience et attention, ton ange te montrera à parler.

 

L'enfant:

Et qu'est ce que je ferai quand je voudrai vous parler?

 

Dieu:

Ton ange placera tes mains ensembles et il te montrera comment prier.

 

L'enfant:

J'ai entendu dire que sur la terre, il y a des gens méchants.

Qui me protègera?

 

Dieu:

Ton ange te défendra même au risque de sa propre vie.

 

L'enfant:

Mais je vais être triste de ne plus vous voir!

 

Dieu:

Ton ange te parlera de moi et il te montrera la façon de revenir à moi.

Et je serai toujours là, à tes cotés.

À ce moment là, c'était très calme au ciel,

mais des voix venant de la terre pouvaient être entendues.

 

L'enfant demanda:

Dieu, si je dois partir maintenant, s.v.p. dites-moi le nom de mon ange.

 

Dieu répondit:

Son nom n'est pas important, tu l'appelleras tout simplement

maman.

 

( Auteur inconnu )

 

 

 

 

CHUYỆN MỘT ĐỨA BÉ SẮP CHÀO ĐỜI

 

Bé sắp xuống chào đời dưới thế

Quỳ trước mặt Thượng đế giải bày

 

“- Bẩm ông, nghe nói mai ngày,

Ông đưa cháu xuống đầu thai cơi đời;

Ở dưới đó chẳng người che chở,

Cháu th́ c̣n bé nhỏ thế nầy,

Làm sao cháu sống được đây,

Ơn trên có rơ ḷng nầy băn khoăn?”

 

“- Trong vô số thiên thần khắp chốn,

Ta v́ con đă chọn một thần.

Người nầy đợi sẵn dưới trần,

V́ con người sẽ ân cần chăm nom.”

 

-“Bẩm thượng đế riêng c̣n một việc,

Trên nầy con chỉ biết hát ca,

Suốt ngày đuổi bướm hái hoa,

Dưới trần gian có khi là…khác hơn?”

 

-“Thần sẽ hát cho con yên giấc,

Chọc con cười tươi thật là tươi,

Bên thần con mặc sức chơi,

Bên thần con sẽ luôn vui dạt dào.”

 

-“Nghe họ hỏi cháu sao hiểu nổi

Ở trần gian tiếng nói khác trời ?”

 

-“ Với niềm tin thật sáng ngời,

Thiên thần sẽ nói những lời dịu êm.

Sẽ dạy con hiểu thêm lề thói,

Sẽ dạy con học nói tiếng người.”

 

-“Mai nầy gặp chuyện nhớ Trời,

Đường xa cháu biết t́m nơi nào về?”

 

-“Cần chi phải cận kề mới gặp,

Thần sẽ bày con chắp hai tay,

Những lời cầu nguyện thơ ngây,

Sẽ bay theo gió theo mây thấu trời.”

 

-“Dưới trần nếu gặp người ác tệ,

Ai sẽ theo bảo vệ cháu đây?”

 

-“Thiên thần chứ chẳng phải ai,

Dẫu hy sinh cả cuộc đời cũng cam.”

-“ Nhưng rồi sẽ ngút ngàn buồn nhớ,

Ông cháu ḿnh muôn thuở chia xa…”

 

- 2 –

 

-“Thiên thần sẽ nói đến ta,

Bày con về đến với ta cách nào.

Dẫu muôn dặm gần nhau gang tấc,

Bầu trời xanh ngăn ngắt thật trong,

Thiên cung tĩnh lặng vô cùng,

Sẽ nghe rơ tiếng dưới trần vọng lên.”

 

-“Mai cháu sẽ về miền đất lạ,

Hỏi một câu mới thoả tấm ḷng,

Là tên của vị thiên thần,

Mà ông v́ cháu ân cần cậy trông?”

 

-“Tên của vị ấy không quan trọng,

So với ḷng biển rộng bao la.

Chỉ cần hôm sớm vào ra,

Con kêu một tiếng

 

MẠ

 

là đủ thôi !

 

 

THÂN TRỌNG THỦY phóng dịch

7 - 5 - 05

 

 

 

trang thân trọng thủy

art2all.net