Thiếu Khanh

 

 

Thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

NHÂN DÂN

 
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đă thành sâu!


Quan thành ḍi đục khoét cả đất đai
Ṿi bạch tuộc đă ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô


Những oan hồn chỉ c̣n bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu găy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn c̣n đi


Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua băo
Những oan hồn không sức ǵ cản nổi
Đi đ̣i lại niềm tin, đi đ̣i lại cuộc đời


Đ̣i lại những ông quan thanh liêm đă chết tự lâu rồi
Đ̣i lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.


Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nh́n thấy?
V́ tôi vẫn là người mà ông đă là sâu!…


23.10.2012

Nguyễn Trọng Tạo

 


~~oOo~~

 


THE PEOPLE


Rulers can be replaced, but can’t the People
The country’s name can be changed, but the Fatherland is irreplaceable
Yet an unbelievable truth is starkly true
That irremovable corrupt rulers is a verminous issue


Rulers have become robbers depriving people of their lands
While octopus arms are squeezing out of us sea and islands
The East Sea is vomiting blood in our dream
And victims-of-injustice’s souls drifting to the seat of the regime


The souls with their bare skeletons
Swarming in the streets to see no resolutions
The souls with broken necks and skulls
Holding their red tattered flags advancing like gulls


Passing barriers, passing vehicles in many a line
Overcoming nights, hurricanes, rain or sunshine
Souls of oppressed victims brave all challenges and strifes
To reclaim their beliefs and their lives


To reclaim rulers of integrity that died a long time ago
To reclaim the sunlight for everything to regenerate and grow
I wake up to find my face bathed in tears
These salty tears are from people’s despairs


Those rulers without subjects reigning high in the sky
Are you aware that I am here to cry?
A billion ones like me here why don’t you see?
Because I am human while you are vermin, actually.


6 September, 2013
Rendered into English by Thiếu Khanh
(With warmest thanks to Roberto Wissai for his kind comments) 

 

______

 

Đọc : Nguyễn Trọng Tạo viết về Thiếu Khanh :

37 NĂM TÔI MỚI GẶP THIẾU KHANH

 

 

art2all.net