ENGLISH      

 

 

VIETNAMESE

 

 trần  kiêm  đoàn

www.trankiemdoan.net

trankiemdoan@yahoo.com

 

 

Cuối cùng tận là điểm đầu muôn thuở

Nói là đi mà thật đứng lặng yên

Hội ngộ, chia ly cũng đi về chốn cũ

Lá ĺa cành trở lại cơi đầu tiên

 

In the end,  also the begining for all
We said good bye, the fact, never have gone
Reunion, separation,

we return to the same old space
As scattered falling leaves

go back to their birth place

 

 

nhohue * phuongvy

khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

mời đọc :

bút luận:

nghệ thuật tạo tác trong du lịch

thái bá, một phiến tài t́nh rất huế

tâm lư nhạc sến

mảnh trời xanh trên thung lũng

 

thơ:

chúc mừng năm mới

ông già nô-en có thật

dưới chân tượng hai người hôn nhau

 

văn:

ngày xuân bàn chuyện...kiện Trời

điếu văn tưởng niệm

HT. Thích Huyền Quang

 

văn thơ thân hữu:

chén rượu đầu năm