THÂN TRỌNG SƠN

Blog Thân Trọng Sơn

Sách :

Lăng Du Miền Đất Lạ

 

~~oOo~~

 

l'absent

Bài dâng Mạ

Barbara

 

Bức thư t́nh hay nhất

 

Cánh cửa sổ mở

 

Chuyện ở sân bay

 

cơ chi tôi được về với Huế

 

Cung đàn xưa

 

Đoạn rời một lá thư

 

Edith Piaf, tiếng ca huyền thoại của con chim sẻ nhỏ

 

Félix Arvers và t́nh tuyệt vọng

 

Gái thiếu trai th́ thậm khổ

 

Hăy đợi anh

 

Hoa violet ngày thứ tư

 

Học nghề dạy học - nhớ về khóa không tên 63-67 ĐHSPH

 

Hương đồng gió nội

 

Jacques Prévert

 

Lydia Davis : 20 truyện (cực) ngắn

 

Mười tám tuổi ra khỏi nhà đi xa

 

Ngồi bên hiên nhà

 

Như ḍng sông đang chảy

 

Những món quà vô ích

 

Nói lái mà chơi nghe lái chơi

 

Paulo Coelho

 

Quán nhạc trên đồi

 

Quốc Học - Kư ức rời

 

Tản mạn chuyện cái tên

 

Thằng bé trong hoàng hôn

 

Thơ Adonis

 

Thơ Andrée Chedid

 

Thơ Boris Pasternak

 

Thơ Cố Thành

 

Thơ Đỗ Tư Nghĩa

 

Thơ Phan Như

 

Thơ Jacques Prévert

 

Thơ t́nh Jacques Prévert

 

Thơ Jaroslav Seifert

 

Thơ Malcolm De Chazal

 

Thơ Maya Angelou

 

Thơ Pablo Neruda

 

Thơ t́nh mùa lễ t́nh nhân

 

Thơ Toshiko Hirata

 

Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương (chuyển dịch)

 

Thơ Vu Kiên

 

Thơ Wislawa Szymborska

 

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

 

T́nh yêu đích thực

 

Tuổi già

 

Về bài thơ Ai Da Màu của "một em bé Châu Phi"

 

Wislawa Szymborska, Giải Nobel Văn Học 1996

 

 

 

 

 

art2all.net