THN TRỌNG SƠN

Blog Thn Trọng Sơn

 

SCH

Lng Du Miền Đất Lạ

( Tập thơ dịch)

 

Cuộc ly hn trn ni cao

( Tập truyện dịch)

 

nh trăng - truyện ngắn Guy de Maupassant

( Thn Trọng Thủy v Thn Trọng Sơn dịch )

~~oOo~~

SNG TC

THƠ

Bi dng Mạ

~~oOo~~

 

VĂN

Chuyện ở sn bay

Comme d'habitude v My Way

Cơ chi ti được về với Huế

Cung đn xưa

Edith Piaf, tiếng ca huyền thoại của con chim sẻ nhỏ

Flix Arvers v tnh tuyệt vọng

Gi thiếu trai th thậm khổ

Hy đợi anh

Học nghề dạy học - nhớ về kha khng tn 63-67 ĐHSPH

Hương đồng gi nội

Jacques Prvert

Le dserteur ( Người đo ngũ )

Ngồi bn hin nh

Ni li m chơi nghe li chơi

Paulo Coelho

Qun nhạc trn đồi

 

Quốc Học - K ức rời

 

Tản mạn chuyện ci tn

 

Về bi thơ Ai Da Mu của "một em b Chu Phi"

 

Wislawa Szymborska, Giải Nobel Văn Học 1996

~~oOo~~

 

DỊCH

THƠ

l'absent

Bi ca ma thu

Barbara

Đm đại dương / Oceano nox ( Victor Hugo )

Đoạn rời một l thư

Đoạn thơ rời / Đoạn chương ( Biện Chi Lm)

Thơ Adonis

 

Thơ Andre Chedid

 

Thơ Boris Pasternak

 

Thơ Cố Thnh

 

Thơ Đỗ Tư Nghĩa

 

Prelude ( Đỗ Tư Nghĩa )

 

Thơ Phan Như

 

Thơ Jacques Prvert

 

Thơ tnh Jacques Prvert

 

Thơ Jaroslav Seifert

 

Thơ Malcolm De Chazal

 

Thơ Maya Angelou

 

Thơ Pablo Neruda

 

Thơ tnh ma lễ tnh nhn

 

Thơ Toshiko Hirata

 

Thơ Tn Nữ Hỷ Khương (chuyển dịch)

 

Thơ Vu Kin

 

Thơ Wislawa Szymborska

Tình yu từ cái nhìn đ̀u tin

Tnh yu đch thực

Tụng ca cho một cuộc tnh b mật

Tuổi gi

~~oOo~~

 

VĂN

Alexandre

 

nh trăng

 

Bản di chc

 

Bến đỗ

 

Bức thư tnh hay nhất

 

Cnh cửa sổ mở

Chiếc đn lồng bằng vỏ quả qut ( Bing Xin )

Con mo đen ( Edgar Allen Poe )

Cơn bo

 

Di chc

 

Đứa con

 

Hai người bạn

 

Hoa theo ma

 

Hoa violet ngy thứ tư

 

Lời th tội

 

Lydia Davis : 20 truyện (cực) ngắn

 

Mưa ro

 

Mười tm tuổi ra khỏi nh đi xa

 

Người t trở về

 

Như dng sng đang chảy

 

Những cnh hạc

 

Những mn qu v ch

 

Tấm thiệp chc mừng trn tuyết

 

Thằng b trong hong hn

 

Ti chỉ muốn gọi điện thoại thi

 

Tnh yu

 

 

 

 

 

 

art2all.net